ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายปัญญา สุริยะแสงบ้านกุดกระหนวนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา สพป.เชียงราย เขต 3