ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางเพ็ญพัชรวดี ทองดีน้อยงามบ้านหนองแสงน้อยโรงเรียนบ้านกุดฉิม สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
2นายอาทิตย์ เหล่าหมวดบ้านขามป้อมดงเย็นโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 4
3นายอาทิตย์ ศิริบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์โรงเรียนบ้านปากเนียม สพป.เลย เขต 1
4นายมานพ โคตรโสภาบ้านขุนด่านโรงเรียนดงมัน สพม.เขต 25
5นายคำภา โสโทบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม.เขต 25
6นายศุภฤกษ์ คงนาวังบ้านโนนเชือกโรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ สพม.เขต 25